Η δυσκολία της εξόρυξης Bitcoin προσαρμόζεται τακτικά έτσι ώστε κάθε μπλοκ να εξορύσσεται για περίπου 10 λεπτά, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα…

Για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ του Block 0 (μπλοκ Genesis) και του Block 1 ήταν 5 ημέρες και 8 ώρες… Block 1 -> 3 Ιανουαρίου 2009 περίπου 5 ημέρες και 8 ώρες

Block 15324 -> 22 Μαΐου 2009 περίπου 25 ώρες

Block 16564 -> 5 Ιουνίου 2009 περίπου 25 ώρες

Block 15 -> 9 Ιανουαρίου 2009 περίπου 24 ώρες

Block 16592 -> 6 Ιουνίου 2009 περίπου 20 ώρες

Πόσο καιρό περιμένατε τη συναλλαγή σας; 😉